Голубинський заклад дошкільної освіти Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області
Історія

        Голубинський дошкільний  начальний заклад був відкритий 05 листопада 1985р. Керівником була призначена Цоклан Христина Михайлівна. В закладі функціонувало 7 груп. загальна кількість дітей - 160. Під керівництвом мудрого наставника розпочали свою діяльність випусники Мукачівського педучилища : Хрипта М.М., Уліганець М.А., Бендас Ю.П., Бобіта Л.Г., Стегура М.Ю., Стегура М.І., Куштан Н.М.,Ващенко М.І., Цанько М.І., Гартавер М.Д.;

музвикерівик Велегіцька О.С.,

медсестра - Кішкаш В.М.; 

завгосп - Уманська Н.В.;

помічники вихователів : Повшик Й.Д., Малетич М.Д., Молнар М.Ю., Коршунова В.С., Стегура Н.П., Ванін О.І. 

    З 1996 року керівником закладу стала Філіппова Жанна Василівна, яка працює по сьогоднішній день.

 

        Голубинський  заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно- патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компонента дошкільної освіти, Статуту закладу (рішення№6 Виконкому Голубинської сільської ради), Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003№305), Санітарного регламенту для дошкільників навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234 ), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446). Працює за програмами: «Українське дошкілля»(редакція 2017 року), програма розвитку дитини дошкільного віку (авт.Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л.),  «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку(авт.кол.: Андрієтті О.О., Голубович О.П.) «Граючись вчимося. Англійська мова», «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі. Педагогічний колектив втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти.

      Заклад працює за 10,5 годинним режимом роботи, 5 днів.

Проектна потужність-7 груп;

Фактично функціонує- 6 груп;

Планова кількість- 110 дітей;

Фактичний склад за списком- 105 дітей

-2 групи ясельного віку (3-й рік життя);

-2 групи середнього віку(5-й рік життя);

-2 групи старшого віку(6-й рік життя).

         Дошкільна освіта – база для формування особистості, її суспільного досвіду, основ громадянства, національної свідомості. Одні з них матимуть значення як основа, своєрідна заготовка на майбутнє, інші ж зберігатимуть своє значення для всього подальшого розвитку.

Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

  Основними напрямками роботи у 2020-2021 навчальному році Голубинського дошкільного навчального було обрано:

-логіко-математичне виховання;

-фізичне виховання;

-художньо-естетичне виховання;

-екологічне виховання;

-соціум;

-виховання дітей з ООП.

         У 2019-2020 н.р.атестувались вихователі: Іванчо Маргарита Михайлівна, Макар Олександра Володимирівна, Прожегач Марія Миколаївна.

Курси підвищення кваліфікації пройшла- вихователь- Іванчо Маргарита Михайлівна.

 

       Заклад дошкільної освіти займає двоповерхове  приміщення, є гарний музичний зал. В садочку обладнані ігрові кімнати, де діти відпочивають та граються у вільний час. Для фізичного виховання працює спортивний зал, постійно оновлюється спортивний інвентар. Для занять з фізичного виховання побудовано волейбольний та баскетбольний майданчики.

   За тарифікаційним списком у дошкільному закладі працює 30 осіб. З них 15 -педагогів, 14 - осіб обслуговуючого персоналу,сестра медична-1. У складі педагогічного колективу: завідувач,12 вихователів,2 музичних керівники, асистент вихователя.

За наслідками атестації педагоги мають  розряди:

10 розряд-1

11 розряд-7

12 розряд-4

13 розряд-2

16 розряд-1

Освітній рівень педпрацівників:

"спеціаліст вищої категорії"- 1;

«спеціаліст I категорії» - 2;

«спеціаліст ІІ категорії» - 4;

«магістр»- 3;

«бакалавр» - 3;

«молодший спеціаліст» -2.

 

  Робочий навчальний план складається з інваріантної частини, що забезпечує компетентність дитини відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні та варіативної частини, в якій передбачаються індивідуальні та групові заняття за варіативними програмами. Варіативна частина розроблена відповідно до Статуту та з урахуванням запитів батьків до індивідуальних потреб дитини.

        Із метою розвитку ключових компетентностей для дітей освітній процес містить такі види навчальної діяльності:

-художньо-естетичне виховання;

-фізичне виховання;

-логіко-математичне виховання;

-екологічне виховання.

  Ми впевнені – наші вихованці можуть сказати про себе:

Я –

Усміхнений

Самостійний

Майстерний

Інтелектуально розвинений

Шанобливий

Комунікабельний

Активний